Afschaffing van Pensioen in Eigen Beheer

Zoals u zo links en rechts inmiddels wel hebt vernomen, zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van pensioen in eigen beheer. Kort gezegd is het vanaf 1 januari 2017 niet meer toegestaan om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

De redenen hiervoor zijn onder meer:

 • Het hele idee van pensioen in eigen beheer is in regelgeving, uitvoering en handhaving te ingewikkeld geworden.
 • Door de fiscale waarderingsvoorschriften valt veelal de balanswaarde veel lager uit dan de commerciële waarde.
 • Door de grote waarderingsverschillen komen BV’s in de uitkeringsfase steeds vaker in de problemen omdat deze BV’s de relatief hoge uitkeringen niet kunnen betalen.
 • Door de extreem lage rente is de commerciële waarde van de pensioenverplichting bij veel BV’s dermate hoog dat hun vermogen negatief is, waardoor er geen ruimte is voor dividenduitkeringen.

Om meer duidelijkheid te geven over de gevolgen van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer, heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën recentelijk antwoorden gegeven op diverse vragen rond de afstempeling, de afkoop en omzetting van het pensioen in eigen beheer.

Maar wat betekent het uitfaseren van pensioen in eigen beheer nu eigenlijk?

Als directeur-grootaandeelhouder met een pensioen in eigen beheer moet u in de komende periode besluiten wat u met het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer wilt gaan doen. Laat u de opgebouwde aanspraken premievrij staan, kiest u voor afkoop of besluit u tot omzetting in een zogenaamde oudedagsverplichting? En waar moet u zoal op letten bij de keuze die u maakt? Hieronder stippen wij een aantal praktische zaken aan. Maar houdt u vooral rekening met het feit dat u in veel gevallen actie moet ondernemen vóór het einde van dit jaar (met een maximale uitloop tot 1 april 2017).

Praktische zaken en handige weetjes rond pensioen in eigen beheer

 • De dga moet ervoor zorgen dat de pensioenopbouw in eigen beheer per 1 januari 2017 is stopgezet. Indien de opbouw in eigen beheer niet per 1 januari 2017 wordt stopgezet, kan de volledig opgebouwde aanspraak direct worden belast inclusief (20%) revisierente.
 • De premievrije pensioenaanspraken in eigen beheer kunnen na 1 januari 2017 worden geïndexeerd wanneer dit in de pensioenovereenkomst is afgesproken.
 • Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer moet de partner op het afkoopmoment schriftelijk hebben ingestemd met de afkoop. Dit moet plaatsvinden via ondertekening door de partner van het informatieformulier dat binnen één maand na afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting bij de Belastingdienst ingediend moet zijn.
 • Ook dga’s die in hun huwelijkse voorwaarden de verevening van pensioenrechten hebben uitgesloten, hebben toestemming van de partner nodig voor de afkoop/omzetting van het pensioen in eigen beheer.
 • Bij afkoop moet altijd worden uitgegaan van de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraken, ook als het daadwerkelijk aanwezige vermogen in de bv lager is dan de fiscale balanswaarde.
 • Op 31 december 2016 bestaande extern (her)verzekerde pensioenaanspraken kunnen vanaf 1 januari 2017 niet meer worden overgedragen naar een eigenbeheerlichaam. Indien een dga zijn extern verzekerd pensioen wil overdragen naar zijn eigen bv, bijvoorbeeld om gebruik te maken van de afkoopregeling, moet hij daarom vóór 1 januari 2017 een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij de externe verzekeraar.
 • Eind 2016 informeert de Belastingdienst ondernemers via een loonbrief over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel en zal op de website van de Belastingdienst een webcast beschikbaar komen.

Heeft u meer vragen over wat het voor u betekent, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over 'afschaffing van pensioen in eigen beheer', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

28 september 2021

Prinsjesdagspecial: wat staat je zoal te wachten…

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Het Register Belastingadviseurs heeft weer zijn best gedaan om de voorgestelde.. > lees verder

11 november 2020

Hoge Raad wijzigt standpunt beoordeling dienstbetrekking

Op vrijdag 6 november heeft de Hoge Raad haar standpunt gewijzigd over de wijze waarop arbeidsverhoudingen getoetst moeten worden bij de beoordeling.. > lees verder

28 september 2020

Uitstel van betaling – update

Hieronder een update van met betrekking tot het uitstel van betalingen belastingen aan de belastingdienst. BIJZONDER UITSTEL VAN BETALINGEN AANVRAGEN OF VERLENGEN.. > lees verder

30 maart 2020

Corona: maatregelen en tips. Wij zijn er voor u, juist nú!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op.. > lees verder

12 februari 2020

Toezichtsplan voor arbeidsrelaties 2020

De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelaties gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe de Belastingdienst tot en met 31 december 2020 toezicht.. > lees verder

1 juni 2018

De BelastingTelefoon krijgt wéér een onvoldoende. Nou nou…

De BelastingTelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling een 4,8. Bij een herhaalonderzoek.. > lees verder

1 juni 2018

Cryptovaluta fiscaal bekeken

Cryptovaluta: een oprukkend fenomeen en inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit het financiële verkeer. Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig, al.. > lees verder

10 oktober 2017

Het regeerakkoord: de uitgelekte plannen zijn verrassend!

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste.. > lees verder

10 oktober 2017

De verrassingen van het regeerakkoord 2017

Vanmiddag presenteert Rutte officieel het regeerakkoord, maar inmiddels is er al veel uitgelekt. Zo melden bronnen gisteren aan het FD dat er.. > lees verder