Corona: maatregelen en tips. Wij zijn er voor u, juist nú!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op het bedrijfsleven. En ongetwijfeld zal ook uw onderneming de gevolgen merken, die deze Corona-crisis met zich meebrengt.

Daarom zijn wij er ook nu, juist nu, om u te helpen en te adviseren, zodat uw onderneming hopelijk ook deze storm zal doorstaan. Samen kúnnen we dit doen.

Wij zijn er! Voor u, juist nu!
Bel ons, mail ons, app ons, skype ons. Wij zijn bereikbaar! En desnoods, als de situatie dat toelaat, komen we naar u toe.

Om de economische en financiële effecten van de Corona-crisis tegen te gaan, heeft de overheid al een aantal maatregelen genomen die bedrijven kunnen helpen. Mogelijk dat ook uw onderneming gebruik kan maken van deze maatregelen. Daarom geven wij hieronder een aantal mogelijkheden en tips.

A. Maatregelen vanuit de overheid:

1. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
Zelfstandig ondernemers die in financiële nood komen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de TOZO. Zij komen via de Gemeente tijdelijk in aanmerking voor een aanvulling op het inkomen.

De regeling bestaat uit twee faciliteiten:
a. Uitkering voor levensonderhoud tot aan het sociaal minimum.
b. Lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De faciliteiten hebben de volgende kenmerken:
• Uitkering: maximaal 1.500 euro netto, afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling.
• Duur: drie maanden (vanaf 1 maart), zonder terugbetalingsverplichting.
• Lening voor bedrijfskapitaal: maximaal € 10.157.
• Behandelperiode van het verzoek: ca. 4 weken.
• Voorschotten zijn mogelijk.
• Er is géén toets voor levensvatbaarheid van de onderneming.
• Er is géén vermogens- of partnertoets

Aanvullende voorwaarden en eisen aan ondernemer:
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld vanaf 18 jaar.
• Verblijf in Nederland.
• Uitoefening van het bedrijf in Nederland.
• Voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van een onderneming.
• Inschrijving in het Handelsregister van de KvK.
• Gestart vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.
• Voldoen aan het urencriterium, dus minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in de eigen onderneming.

2. Noodmaatregel zwaar getroffen sectoren
Voor ondernemingen in de zwaarstgetroffen sectoren (met name horeca, evenementen, culturele sector) is een noodloket geopend. Deze ondernemers kunnen een eenmalige gift aanvragen. Het moet daarbij gaan om een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Dit kan bijvoorbeeld ook gelden voor beroepen/ondernemingen die in verband met de afstandseis van 1,5 meter hun beroep niet meer kunnen uitoefenen (kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, masseurs, etc.).

3. Borgstellingsregeling MKB kredieten (BMBK)
Sinds 16 maart 2020 is de regeling Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd. Met deze regeling wordt het voor bedrijven met een ‘gezond zakelijk toekomstperspectief’ makkelijker om (meer en sneller) geld te lenen. Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of de verhoging van hun rekening courant-krediet, waarbij de overheid voor een groter deel (maximaal 75%) garant staat.

4. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkvoorbehoud (NOW)
Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) komt de overheid ondernemers tegemoet in de loonkosten.
Hieronder de highlights:
• De NOW staat open voor alle ondernemingen, die een omzetverlies lijden van ten minste 20%.
• De regeling geldt voor werknemers met een vast én flexibel contract.
• De tegemoetkoming bedraagt ten hoogste 90% van de loonsom.
• Werkgevers betalen het loon voor 100% door.
• De tegemoetkoming geldt in eerste instantie voor drie maanden, met een eventuele eenmalige verlenging van nog eens drie maanden.
• Bij aanvraag ontvangt de ondernemer een voorschot van 80% van het bedrag. Achteraf wordt het daadwerkelijk verlies aan omzet vastgesteld.
• De regeling is losgekoppeld van de WW zodat geen WW-rechten van werknemers teniet worden gedaan.
• De NOW vervangt de regeling voor Werktijdverkorting (WTV). De WTV is per direct stopgezet, maar een nieuwe aanvraag (voor de NOW) is niet nodig.

5. Uitstel van betaling belastingaanslagen
Indien gewenst, kan uitstel van betaling kan worden gevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzet- en loonbelasting. Boetes komen te vervallen en de invorderingsrente zal worden gematigd. Bij langer uitstel zal het verzoek onderbouwd moeten worden.

B. Tips en links

Als ondernemer gaat u uiteraard niet wachten op wat de overheid voor u regelt. U gaat vooral zélf aan de slag. Daarom hieronder een aantal tips en links waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen:

• Liquiditeitsplanning: maak een overzicht van (verwachte) inkomsten en uitgaven voor de komende tijd.
• Debiteurenbeheer: volg uw debiteuren en spoor ze aan tot snellere betaling.
• Factureer tijdig.
• Informeer u over de rechten en plichten ten aanzien van uw personeel.
• Pas uw voorlopige aangifte inkomstenbelasting aan.
• Pas de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan.
• Vraag uitstel van betaling aan voor opgelegde aanslagen.
• Pas uw toeslagen aan.

Kijk ook naar de continue stroom van informatie op de websites van de overheid, waaronder:
• https://www.rvo.nl/coronavirus
• https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
• https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/
• https://www.kvk.nl/corona/
• https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
• https://ondernemersplein.kvk.nl/coronacrisis-extra-bbz-ondersteuning-voor-zzpers/
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Wilt u meer weten over 'corona: maatregelen en tips. wij zijn er voor u, juist nú!', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

7 december 2021

Crypto’s: herkomst niet aan te tonen, dan belast in box 1

Steeds vaker wordt ons gevraagd naar de fiscale behandeling van mining, handelen en beleggen in cryptovaluta. Niet zo gek, want tegenwoordig trekt.. > lees verder

28 september 2021

Prinsjesdagspecial: wat staat je zoal te wachten…

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Het Register Belastingadviseurs heeft weer zijn best gedaan om de voorgestelde.. > lees verder

11 november 2020

Hoge Raad wijzigt standpunt beoordeling dienstbetrekking

Op vrijdag 6 november heeft de Hoge Raad haar standpunt gewijzigd over de wijze waarop arbeidsverhoudingen getoetst moeten worden bij de beoordeling.. > lees verder

28 september 2020

Uitstel van betaling – update

Hieronder een update van met betrekking tot het uitstel van betalingen belastingen aan de belastingdienst. BIJZONDER UITSTEL VAN BETALINGEN AANVRAGEN OF VERLENGEN.. > lees verder

30 maart 2020

Corona: maatregelen en tips. Wij zijn er voor u, juist nú!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op.. > lees verder

12 februari 2020

Toezichtsplan voor arbeidsrelaties 2020

De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelaties gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe de Belastingdienst tot en met 31 december 2020 toezicht.. > lees verder

1 juni 2018

De BelastingTelefoon krijgt wéér een onvoldoende. Nou nou…

De BelastingTelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling een 4,8. Bij een herhaalonderzoek.. > lees verder

1 juni 2018

Cryptovaluta fiscaal bekeken

Cryptovaluta: een oprukkend fenomeen en inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit het financiële verkeer. Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig, al.. > lees verder

10 oktober 2017

Het regeerakkoord: de uitgelekte plannen zijn verrassend!

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste.. > lees verder