EU-lidstaten hebben akkoord bereikt over voorkoming van belastingontwijking

Onthullingen als LuxLeaks en de Panama Papers hebben de onderhandelingen voor een akkoord over voorkoming van belastingontwijking in een stroomversnelling gebracht. De 28 EU-landen hebben inmiddels definitief een akkoord bereikt over een omvangrijk pakket maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals in de EU.

Per 1 januari 2019 wordt de renteaftrek beperkt en komt er een heffing, zodat activiteiten waarover nog geen belasting is betaald, niet onbelast kunnen worden verplaatst naar een land met een lager belastingtarief. Ook wordt een algemene anti-misbruikbepaling tegen kunstmatige constructies ingesteld. Een andere maatregel voorkomt dat bedrijven het zogeheten passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een lager belastingtarief. Verder wordt het shoppen tussen verschillende belastingstelsels aangepakt.

Hieronder de belangrijkste punten uit de aangenomen Europese anti-belastingontwijking richtlijn:

Renteaftrekbeperking:
Bedrijven mogen de rente die zij betalen over leningen aftrekken van de winst. Grote, vaak internationaal opererende bedrijven kunnen interne leningen verstrekken en daardoor de rente op leningen aftrekken in een land met een hoog belastingtarief en de rentebaten laten neerslaan in een land met een laag belastingtarief.
De voorgestelde renteaftrekbeperking zorgt ervoor dat bedrijven maximaal 30 procent van hun brutowinst aan rente mogen aftrekken van de winst. Deze maatregel gaat het uithollen van de belastinggrondslag tegen.

Exitheffing:
De maatregel zorgt ervoor dat een bedrijf zijn activa niet onbelast kan verplaatsen naar een ander land. Bij verplaatsing van een bedrijf of bedrijfsonderdeel (of een intellectueel eigendom) moet belasting worden betaald over de waarde die het bedrijf heeft opgebouwd in het land waaruit het vertrekt, zodat de winst belast wordt waar de waarde is gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat voorkomen wordt dat een bedrijf goederen of diensten na de ontwikkelingsfase verplaatst naar een laagbelast land zonder dat over de niet-gerealiseerde winsten wordt ‘afgerekend’.

De algemene anti-misbruikbepaling:
Deze regeling is een extra slot op de deur dat voorkomt dat belastingplichtigen kunstmatige constructies opzetten met als voornaamste doel om belasting te besparen. Als blijkt dat internationale bedrijven met kunstmatige constructies de belastinggrondslag uithollen of winsten verschuiven, dan kan een lidstaat door middel van de algemene antimisbruikbepaling zorgen dat er door de constructie heen wordt gekeken. De antimisbruikbepaling moet er voor zorgen dat misbruik onmogelijk wordt, ook als CFC en switchover niet van toepassing zijn.

De CFC-maatregel:
De CFC-maatregel (CFC staat voor Controlled Foreign Company) voorkomt dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een laag belastingtarief. Als blijkt dat een bedrijf vermogen (of intellectueel eigendom) parkeert in een land met een laag belastingtarief moet de lidstaat van het moederbedrijf de winst uit dit vermogen naar zich toetrekken

Deze maatregel voorkomt dat bijvoorbeeld het intellectueel eigendom van een product wordt verplaatst naar een land met een laag belastingtarief. In dat geval mag de lidstaat van het moederbedrijf deze winst belasten tegen het eigen belastingtarief.

Hybride mismatches:
Door verschillen tussen belastingstelsels kan het gebeuren dat landen verschillend oordelen over de fiscale behandeling van een bedrijf of een lening. Hierdoor ontstaat de kans dat bedrijven dubbel gebruik kunnen maken van belastingaftrek of dat ze over ontvangen rente of een opbrengst geen belasting betalen terwijl elders over de betaling die ertegenover staat een aftrek plaatsvindt. Met deze maatregel wordt dit probleem binnen de EU aangepakt in de vorm van afspraken welke lidstaat aftrek moet toestaan of juist moet weigeren.

Er staat dus een ambitieus akkoord klaar om te worden geïmplementeerd in de belastingwetten van de EU-lidstaten. Het is de bedoeling dat elke lidstaat haar wetgeving op 1 januari 2019 in lijn heeft gebracht met het akkoord.

Wilt u meer weten over 'eu-lidstaten hebben akkoord bereikt over voorkoming van belastingontwijking', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

8 april 2021

Het nieuwe BTW-éénloketsysteem voor e-commerce-ondernemers vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli gaat de nieuwe EU-regeling btw e-commerce gelden. Als onderdeel van deze nieuwe regeling kunnen Nederlandse ondernemers van deze vrijwillige.. > lees verder

25 november 2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nú aan te vragen

Vanaf 25 november 2020 12:00 uur kan TVL voor de periode van1 oktober tot en met 31 december 2020 (TVL Q4 2020).. > lees verder

24 juni 2020

Update fiscale maatregelen coronacrisis

Het kabinet heeft een tweetal kamerbrieven met vragen van Tweede Kamerleden beantwoord over de fiscale maatregelen coronacrisis. Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn.. > lees verder

20 mei 2020

Het mondkapje fiscaal bekeken…

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vanaf 25 mei 2020 de verkoop van mondkapjes onder het 0%-tarief gaat vallen. Het voordeel hiervan is dat.. > lees verder

29 april 2020

Aanvullende maatregelen vanwege de coronacrisis

Het heeft geen uitleg meer nodig dat het coronavirus de nodige impact heeft. Zeker ook in financiële zin worden ondernemers en particulieren.. > lees verder

21 juni 2016

EU-lidstaten hebben akkoord bereikt over voorkoming van belastingontwijking

Onthullingen als LuxLeaks en de Panama Papers hebben de onderhandelingen voor een akkoord over voorkoming van belastingontwijking in een stroomversnelling gebracht. De.. > lees verder