Pensioen eigen beheer op de schop – Wiebes komt met voorstellen

Pensioen in eigen beheer: al jaren een complex dossier voor de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en niet te vergeten de DGA. Sterker nog: staatssecretaris Wiebes heeft zelfs aangegeven dat het pensioen in eigen beheer in de top 20 van problematische dossiers van de Belastingdienst staat.

Vanuit economisch oogpunt brengt opbouw van pensioen in eigen beheer het voordeel met zich mee dat liquide middelen voor de BV beschikbaar blijven voor de onderneming. Daarnaast heeft de pensioendotatie fiscaal gezien een winstverlagend effect, omdat de dotatie als een kostenpost fungeert.

Echter, in de loop van de jaren is het pensioen in eigen beheer door fiscale reparatiewetgeving en door antimisbruikbepalingen steeds minder interessant geworden. Ook speelt mee dat de DGA door de verscherpte regelgeving minder dividend kan uitkeren dan hij zou wensen. Daarnaast is de staatssecretaris van Financiën van mening dat te veel vennootschappen over onvoldoende middelen beschikken om de in eigen beheer opgebouwde pensioenverplichting daadwerkelijk uit te kunnen betalen.
Omdat de staatssecretaris geen toekomst meer ziet in het opbouwen van een pensioen in eigen beheer, is hij voornemens om de faciliteiten (geleidelijk) af te schaffen. Voorlopig zijn de volgende twee oplossingsrichtingen bespreekbaar gemaakt:

Oplossing 1: Afkopen pensioenaanspraken zonder nieuwe faciliteit (uitfaseren)

De staatssecretaris heeft voorgesteld om met een tijdelijke maatregel het pensioen in eigen beheer op een fiscaalvriendelijke wijze af te kopen. Dit zogenoemde “uitfaseren” kent twee stappen:
1.  Afstempeling:
De pensioenverplichting kan zonder fiscale gevolgen worden afgestempeld van de waarde in het economische verkeer naar de fiscale waarde, zodat voor de vennootschapsbelasting de commerciële en fiscale waarde gelijk zijn.

2. Afkopen:
Vervolgens kan het pensioen worden afgekocht door 70% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting vóór afstempeling in de loonheffing, zonder heffing van revisierente, te betrekken.

Zowel de afstempeling als de afkoop zijn niet verplicht. De DGA kan hiervoor kiezen. Het voorstel is om de DGA’s de afkoopmogelijkheid slechts in 2017 voor te leggen. Als de DGA besluit niet tot afstempeling over te gaan, dan worden hun huidige pensioenaanspraken gerespecteerd. Maar, over toekomstige dienstjaren kan geen pensioen in eigen beheer worden opgebouwd. Dit zal dan bij een externe verzekeraar moeten gebeuren.

Een alternatief is om slechts af te stempelen en de fiscale waarde om te zetten in een oudedagsverplichting. De staatssecretaris heeft overigens toegezegd dat DGA’s die de pensioenopbouw in eigen beheer al hebben stopgezet, eveneens een beroep op de afkoopregeling kunnen doen.

Oplossing 2: Oudedagssparen in eigen beheer

Een andere optie is volgens de staatssecretaris het oudedagssparen in eigen beheer. Dat houdt in dat jaarlijks een maximaal een bepaald percentage van het loon opzij wordt gezet binnen de vennootschap. Jaarlijks kan worden gekozen of en zo ja voor welk bedrag geld opzij wordt gezet ten behoeve van het oudedagssparen. De DGA heeft hierop een juridisch afdwingbaar recht, zodra de opbouw een aanvang heeft genomen. Het in het oudedagssparen gestorte bedrag groeit aan met een marktrente gebaseerd op het U-rendement. Uiteindelijk moet het oudedagssparen worden aangewend voor het extern bedingen van een lijfrente.

Welke oplossingsrichting gekozen gaat worden is onbekend. De staatssecretaris heeft er alle belang bij dat dit dossier zo snel mogelijk wordt opgelost. Hij is zich er echter van bewust dat het tijd kost om tot een voorstel te komen waarin partijen zich kunnen vinden.

Wordt vervolgd! We houden u op de hoogte!

 

Wilt u meer weten over 'pensioen eigen beheer op de schop – wiebes komt met voorstellen', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

28 september 2021

Prinsjesdagspecial: wat staat je zoal te wachten…

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Het Register Belastingadviseurs heeft weer zijn best gedaan om de voorgestelde.. > lees verder

11 november 2020

Hoge Raad wijzigt standpunt beoordeling dienstbetrekking

Op vrijdag 6 november heeft de Hoge Raad haar standpunt gewijzigd over de wijze waarop arbeidsverhoudingen getoetst moeten worden bij de beoordeling.. > lees verder

28 september 2020

Uitstel van betaling – update

Hieronder een update van met betrekking tot het uitstel van betalingen belastingen aan de belastingdienst. BIJZONDER UITSTEL VAN BETALINGEN AANVRAGEN OF VERLENGEN.. > lees verder

30 maart 2020

Corona: maatregelen en tips. Wij zijn er voor u, juist nú!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op.. > lees verder

12 februari 2020

Toezichtsplan voor arbeidsrelaties 2020

De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelaties gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe de Belastingdienst tot en met 31 december 2020 toezicht.. > lees verder

1 juni 2018

De BelastingTelefoon krijgt wéér een onvoldoende. Nou nou…

De BelastingTelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling een 4,8. Bij een herhaalonderzoek.. > lees verder

1 juni 2018

Cryptovaluta fiscaal bekeken

Cryptovaluta: een oprukkend fenomeen en inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit het financiële verkeer. Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig, al.. > lees verder

10 oktober 2017

Het regeerakkoord: de uitgelekte plannen zijn verrassend!

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste.. > lees verder

10 oktober 2017

De verrassingen van het regeerakkoord 2017

Vanmiddag presenteert Rutte officieel het regeerakkoord, maar inmiddels is er al veel uitgelekt. Zo melden bronnen gisteren aan het FD dat er.. > lees verder