Belastingdienst in de aanval tegen hoge rekening-courant DGA

De Belastingdienst heeft aangekondigd scherper te gaan controleren op hoge rekening-courantposities van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) bij hun eigen BV. Veel DGA’s bankieren bij hun eigen BV. Ze nemen geld op bij de BV voor privé-uitgaven onder het motto:  “Dat betalen we vast nog wel een keer terug”! Dergelijke leningen worden in rekening-courant geboekt. Een paar van dit soort opnames bij de BV en zo loopt de schuld aan de BV steeds hoger op.

Het risico van een te hoog opgelopen rekening-courantverhouding met de BV is dat de Belastingdienst dan nog wel eens het
standpunt inneemt, dat er sprake is van genoten loon of van een verkapte dividenduitkering door de BV aan de DGA. Gevolg: loonheffing tegen het progressieve tarief of een 25% aanmerkelijk belang-heffing. Daar zit u als DGA uiteraard niet op te wachten. Immers, u had toch afgesproken met uw BV dat u het volledige bedrag aan de BV zou terugbetalen?

De belastingrechter stelt hierbij de volgende vraag: kan de DGA de rekening-courantschuld nog aflossen, of hebben de opgenomen gelden definitief het vermogen van de BV verlaten? Bij de beantwoording van deze vraag kijkt de rechter vervolgens niet alleen naar de financiële positie van de DGA, maar ook naar de aanwezigheid van een schriftelijk overeenkomst van geldlening. Tevens wordt beoordeeld of er voldoende zakelijke afspraken zijn gemaakt rond aflossing en zekerheidstelling.

Als blijkt dat de BV geen stappen onderneemt, terwijl de rekening-courantschuld van de DGA maar blijft oplopen, is dat een sterke aanwijzing dat  partijen niet gemeend hebben om de opgenomen gelden ooit nog terug te betalen. Voor de DGA bestaat daarnaast nog de kans dat bestuurdersaansprakelijkheid ingeroepen wordt.

Advies
Zorg ervoor dat de rekening-courantschuld niet te hoog oploopt. En laat daarnaast een goede rekening-courantovereenkomst opstellen. Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over 'belastingdienst in de aanval tegen hoge rekening-courant dga', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

1 juni 2018

De BelastingTelefoon krijgt wéér een onvoldoende. Nou nou…

De BelastingTelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling een 4,8. Bij een herhaalonderzoek.. > lees verder

1 juni 2018

Cryptovaluta fiscaal bekeken

Cryptovaluta: een oprukkend fenomeen en inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit het financiële verkeer. Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig, al.. > lees verder

10 oktober 2017

Het regeerakkoord: de uitgelekte plannen zijn verrassend!

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste.. > lees verder

10 oktober 2017

De verrassingen van het regeerakkoord 2017

Vanmiddag presenteert Rutte officieel het regeerakkoord, maar inmiddels is er al veel uitgelekt. Zo melden bronnen gisteren aan het FD dat er.. > lees verder

14 maart 2017

Verdorie! Een oninbare vordering. En nu?

Natuurlijk…je weet dat je goed en gedegen werk hebt geleverd. Bovendien geen ontevreden signalen van de klant. Dus je vertrouwt op spoedige.. > lees verder

20 december 2016

Let op: vergeet de correctie BTW-privégebruik in de laatste aangifte BTW niet!

Aan het eind van ieder jaar – of beter: in januari 2017 – dient in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van.. > lees verder

12 december 2016

Handhaving rond Wet DBA terecht opgeschort tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties opgeschort tot 1 januari 2018. De Wet DBA moest zzp’ers.. > lees verder

12 december 2016

Eindejaarstips 2016 en aandachtspunten 2017

Beste cliënt, beste relatie, beste lezer, Daar zijn ze weer! De Eindejaarstips en Aandachtspunten 2016! Tips en aandachtspunten Het jaar 2016 loopt.. > lees verder

1 december 2016

Maak gebruik van de kennisvoucher ter waarde van € 2.500

Wilt u uw bedrijf (verder) positioneren op een buitenlandse markt, en heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Met een kennisvoucher kunt u.. > lees verder