Box 3 toch niet strijdig met EVRM: bakzeil voor de belastingplichtige

De Hoge Raad heeft zich op 10 juni 2016 uitgesproken over de strijdigheid van box 3 met het EVRM.
Inzet: de herziening van de box 3-heffing, die door de belastingbetaler de laatste jaren zo vaak als onrechtvaardig beschouwd is.
Uitspraak: géén strijdigheid.

Pech voor de belastingbetaler, want hij zal belasting moeten blijven betalen over een rendement dat hij (met name de laatste jaren) niet heeft behaald. Maar de wetgever zal opgelucht ademhalen. Immers ook de punten waarop van strijdigheid sprake zou zijn in de huidige box 3, zijn eveneens te vinden in de toekomstige box 3 die op 1 januari 2017 in werking treedt.

Conclusie A-G
Advocaat-generaal Niessen  kwam tot de bevinding dat het huidige box 3-stelsel wél strijdig is met artikel 1 van het EVRM . Daarvoor had hij de volgende redenen:

  • in zijn optiek voldoet box 3 niet aan het vereiste van lawfulness, de maatregel is onvoldoende toegankelijk, precies en voorzienbaar;
  • box 3 is arbitrair, ondanks het rendement wordt iedereen tegen eenzelfde bedrag belast;
  • box 3 lijkt een confiscatoir karakter te hebben, omdat de geheven belasting hoger kan zijn dan het rendement dat is behaald.

Mede vanwege bovenstaande redenen komt de A-G tot de conclusie dat de vermogensrendementsheffing disproportioneel is ten opzichte van het maatschappelijke belang en dat deze regeling daarmee als strijdig met het EVRM moet worden beschouwd.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad volgt de conclusie van A-G Niessen dus niet en verwijst naar de parlementaire geschiedenis, waaruit blijkt dat de wetgever in zekere mate rekening heeft gehouden met tegenvallende rendementen en daarop het percentage heeft gebaseerd. Deze ruwheid pas binnen de beoordelingsmarge die de wetgever heeft.

De Hoge Raad grijpt vervolgens in zijn uitspraak terug naar zijn arrest van 3 april 2015. Een strijdigheid met artikel 1 bij het EVRM zou zich voor kunnen doen als bij de wetgever bekend zou zijn dat een rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporige zware last. De Hoge Raad heeft aangegeven dat dit niet aan de orde is.

Kortom: van strijdigheid is géén sprake omdat de grofheid van box 3 binnen de aan de wetgever gegeven beoordelingsmarge past en omdat het rendement niet onhaalbaar is.

Tot slot
Uit dit arrest blijkt dat voor de jaren 2010 en 2011 (de jaren waar deze procedure om draaide) het rentepercentage van 4% voor de particulier haalbaar zou zijn, maar niet voor de jaren erna. De Hoge Raad had er beter aan gedaan de deur voor dit aspect gelijk te sluiten en niet op een kier te laten. Het is immers niet onaannemelijk dat voor de jaren daarna procedures gaan volgen. Daarnaast geeft dit arrest wel een signaal af dat de wetgever meer vaart moet maken met het plan om werkelijk behaald rendement te belasten.

Wilt u meer weten over 'box 3 toch niet strijdig met evrm: bakzeil voor de belastingplichtige', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

7 december 2021

Crypto’s: herkomst niet aan te tonen, dan belast in box 1

Steeds vaker wordt ons gevraagd naar de fiscale behandeling van mining, handelen en beleggen in cryptovaluta. Niet zo gek, want tegenwoordig trekt.. > lees verder

28 september 2021

Prinsjesdagspecial: wat staat je zoal te wachten…

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Het Register Belastingadviseurs heeft weer zijn best gedaan om de voorgestelde.. > lees verder

11 november 2020

Hoge Raad wijzigt standpunt beoordeling dienstbetrekking

Op vrijdag 6 november heeft de Hoge Raad haar standpunt gewijzigd over de wijze waarop arbeidsverhoudingen getoetst moeten worden bij de beoordeling.. > lees verder

30 maart 2020

Corona: maatregelen en tips. Wij zijn er voor u, juist nú!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op.. > lees verder

12 februari 2020

Toezichtsplan voor arbeidsrelaties 2020

De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelaties gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe de Belastingdienst tot en met 31 december 2020 toezicht.. > lees verder

1 juni 2018

De BelastingTelefoon krijgt wéér een onvoldoende. Nou nou…

De BelastingTelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling een 4,8. Bij een herhaalonderzoek.. > lees verder

1 juni 2018

Cryptovaluta fiscaal bekeken

Cryptovaluta: een oprukkend fenomeen en inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit het financiële verkeer. Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig, al.. > lees verder

10 oktober 2017

Het regeerakkoord: de uitgelekte plannen zijn verrassend!

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste.. > lees verder

10 oktober 2017

De verrassingen van het regeerakkoord 2017

Vanmiddag presenteert Rutte officieel het regeerakkoord, maar inmiddels is er al veel uitgelekt. Zo melden bronnen gisteren aan het FD dat er.. > lees verder