Einde pensioen in eigen beheer in zicht

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Wiebes de vragen van de Tweede Kamer over pensioen in eigen beheer beantwoord. Wiebes constateert dat de wens om afscheid te nemen van het pensioen in eigen beheer breed gedragen wordt door onder meer de beroeps- en brancheorganisaties zoals het Register Belastingadviseurs. Wiebes geeft tevens aan te begrijpen dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt over de werkbaarheid van een voorgestelde afkoopfaciliteit van het pensioen in eigen beheer. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan situaties van onderdekking (waar veel vennootschappen en DGA’s mee te maken hebben). Hoewel vanuit vereenvoudigingsoogpunt uitfasering van het pensioen in eigen beheer met een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid de voorkeur zou hebben, heeft Wiebes begrip voor de naar voren gebrachte zorgen. Niettemin ziet hij een mogelijkheid om aan die zorgen tegemoet te komen.

“Zoals ik eerder heb geschreven, kan ik DGA’s – naast de afkoopfaciliteit – een alternatief bieden”, aldus Wiebes. Wiebes doelt op een alternatief waarbij gebruik gemaakt wordt van de systematiek van het OSEB (OudedagsSparen in Eigen Beheer), maar niet van de opbouwmogelijkheden van het OSEB. Wiebes noemt dit de “spaarvariant bij uitfasering”. DGA’s die niet willen of kunnen afkopen, kunnen hun rechten dan fiscaal geruisloos afstempelen tot het niveau van de fiscale (balans)waarde en vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting. Na de omzetting kan geen verdere opbouw plaatsvinden. Zij worden op die manier verlost van de problemen die het syteem van Pensioen in Eigen Beheer met zich brengt zonder dat liquiditeiten aan de besloten vennootschap hoeven te worden onttrokken. Belastingheffing vindt namelijk pas plaats in de uitkeringsfase. Hiermee wordt mijns inziens tegemoetgekomen aan DGA’s die niet kunnen of willen afkopen. Tevens verdwijnt de zogenoemde dividendklem voor een belangrijk deel, hoeft het als oudedagsvoorziening toegezegde vermogen niet aan de bv te worden onttrokken en wordt tegelijkertijd voor de toekomst wel een belangrijke vereenvoudiging bereikt.

Het zal helder zijn dat er belangrijke wijzigingen op komst zijn, waar de DGA met een “zware” pensioenvoorziening baat bij kan hebben. We blijven de ontwikkelingen voor u op de voet volgen.

Wilt u meer weten over 'einde pensioen in eigen beheer in zicht', neem dan contact met ons op.

06 265 46 370 info@vtbelastingadviseurs.nl ivar.skype

Gerelateerd

7 december 2021

Crypto’s: herkomst niet aan te tonen, dan belast in box 1

Steeds vaker wordt ons gevraagd naar de fiscale behandeling van mining, handelen en beleggen in cryptovaluta. Niet zo gek, want tegenwoordig trekt.. > lees verder

28 september 2021

Prinsjesdagspecial: wat staat je zoal te wachten…

Op Prinsjesdag, 21 september 2021, is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Het Register Belastingadviseurs heeft weer zijn best gedaan om de voorgestelde.. > lees verder

11 november 2020

Hoge Raad wijzigt standpunt beoordeling dienstbetrekking

Op vrijdag 6 november heeft de Hoge Raad haar standpunt gewijzigd over de wijze waarop arbeidsverhoudingen getoetst moeten worden bij de beoordeling.. > lees verder

28 september 2020

Uitstel van betaling – update

Hieronder een update van met betrekking tot het uitstel van betalingen belastingen aan de belastingdienst. BIJZONDER UITSTEL VAN BETALINGEN AANVRAGEN OF VERLENGEN.. > lees verder

30 maart 2020

Corona: maatregelen en tips. Wij zijn er voor u, juist nú!

Het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat het een enorme impact heeft op.. > lees verder

12 februari 2020

Toezichtsplan voor arbeidsrelaties 2020

De Belastingdienst heeft een toezichtplan voor arbeidsrelaties gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe de Belastingdienst tot en met 31 december 2020 toezicht.. > lees verder

1 juni 2018

De BelastingTelefoon krijgt wéér een onvoldoende. Nou nou…

De BelastingTelefoon krijgt voor het zesde jaar op rij een onvoldoende van de Consumentenbond. Rond de jaarwisseling een 4,8. Bij een herhaalonderzoek.. > lees verder

1 juni 2018

Cryptovaluta fiscaal bekeken

Cryptovaluta: een oprukkend fenomeen en inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit het financiële verkeer. Het houdt de gemoederen behoorlijk bezig, al.. > lees verder

10 oktober 2017

Het regeerakkoord: de uitgelekte plannen zijn verrassend!

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteren vandaag hun regeerakkoord. In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste.. > lees verder